Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavnaje osoba sa invaldiitetom, na portalu Javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) danas, 13.03.2017. godine pokrenuo Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku kompjuterske opreme za potrebe Fonda pod brojem: 175-7-1-11-3-1/17. Tendersku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama BiH možete preuzete sa navedenog portala.

Obavještenje o nabavci možete pogledati OVDJE.