Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finasiranje/sufinansiranje programa odživosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2021. godini (objavljen dana 24.02.2021. godine)

Komisija za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finasiranje/sufinansiranje programa odživosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2021. godini (objavljen dana 24.02.2021. godine), (u daljem tekstu: Javni poziv), nakon utvrđivanja ispunjenosti formalno pravnih uslova svih zaprimljenih aplikacija, a na osnovu Pravilnika o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2279/21 od 19.02.2021. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), donijela je Zaključak broj: 02-24-2-4986/21 od 14.04.2021.godine.

 

Aplikacije koje nisu zadovoljile formalno pravne uslove odnosno uslove propisane Javnim pozivom su sljedeće:

Tabela 1. Lot I – finansiranje/sufinansiranje programa za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnim radionicama.

 

R.br. Naziv aplikanta ID broj Napomena/Nedostaje dokumentacija Formalno ispunjava DA/NE
1. PROMOTOR MEDIA D.O.O. 4227922450004 KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA (JP 04/2020 LOT I) NE
2. USPON D.O.O. 4201425880004 RASKID UGOVORA O RADU SA OSI KURTOVIĆ BELMA NIJE U SKLADU SA ODREDBAMA PRAVILNIKA. NE
3. A-S KOMERC D.O.O. 4227554710009 KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA (JP 04/2020 LOT I) NE
4. GASAL D.O.O. 4236651660007 KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA (JP 04/2020 LOT I) NE
5. SUSRET – BROTNJO D.O.O. 4227997460005 KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA (JP 04/2020 LOT I) NE
6. AGROM-EM D.O.O. 4227469360007 KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA (JP 04/2020 LOT I) NE
7. RVI – 13. MART D.O.O. 4209085130006 NIJE DOSTAVLJENO: RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU STATUSA DRUŠTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM (OVJERENA KOPIJA) NE
8. ART HOUSE D.O.O. 4228006550008 NIJE DOSTAVLJENO: RJEŠENJE O REGISTRACIJI POSLODAVCA -NEPOTPUNO (DOSTAVLJENA SAMO PRVA STRANICA RJEŠENJA) NE
9. SANACIJA 3D D.O.O. 4202033660002 LISTA OSIGURANIH LICA I UVJERENJE DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA IZDANO OD POREZNE UPRAVE FBIH IZDANI DANA 15.02.2021. (UVJET U JAVNOM POZIVU – UVJERENJE NE SMIJE BITI STARIJE OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA, ODNOSNO OD 24.02.2021. GOD.), KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA (JP 04/2020 LOT I) NE
10. T-MAKS D.O.O. 4272336780009 UVJERENJE DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU INDIREKTNIH POREZA IZDANO OD UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE DANA 19.02.2021  (UVJET U JAVNOM POZIVU – UVJERENJE NE SMIJE BITI STARIJE OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA ODNOSNO OD 24.02.2021. GOD., NIJE DOSTAVLJEN ADEKVATAN DOKAZ O RAZLOGU RASKIDA UGOVORA SA MIKULIĆ JOSIPA, IVANKOVIĆ TONĆIKA I NALETILIĆ MATEJ NE
11. PLAVI SERVIS D.O.O. 4227542620004 KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA (JP 04/2020 LOT I) NE
12. BORAČKO SAOBRAĆAJNO USLUŽNA ZADRUGA SMART 4202377160009 SUBJEKT NEMA PRAVO APLICIRATI NA LOT – I IZ RAZLOGA ŠTO APLIKANT NEMA STATUS PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM (NEMAJU STATUS KOJI DODJELJUJE FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIIKE) NE

 

Tabela 2.  LOT IV – finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav. 2. i 3. Zakona.

R.b. Naziv obrta ID broj Ime i prezime obrtnika ili rodbinske veza Nedostaje dokumentacija Formalno ispunjava DA/NE
1. FARMA “ČEČKO” 4372656750005 PERE GRIZELJ KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA NE
2. STOČARSTVO “CARIĆI” 4328558900008 JOZO JURKOVIĆ OSOBA JE TEŽA MENTALNA RETARDACIJA U SKLADU SA ZAKONOM UPOŠLJAVANJE POD POSEBNIM USLOVIMA MOGU OSTVARITI OSOBE SA LAKOM I UMJERENOM MENTALNOM RETARDACIJOM NE
3. PR “AGRO NUHIĆ” 4328548770009 ARMIN NUHIĆ KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA NE
4. DJELATNOST “NIDŽO” 4328572210006 NIKOLA RAGUŽ KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA NE
5. POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “BOŽIĆ” 4372533240002 MIRJANA ČERKEZ KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA NE
6. SD “MIJO” 4372523280006 MIJO BEBEK KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA NE
7. RADINOST ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA “KATICA” 4354185710000 KATICA KOBAŠ OSOBA JE TEŠKA MENTALNA RETARDACIJA U SKLADU SA ZAKONOM UPOŠLJAVANJE POD POSEBNIM USLOVIMA MOGU OSTVARITI OSOBE SA LAKOM I UMJERENOM MENTALNOM RETARDACIJOM NE
8. SD “TOLUŠIĆ” 4372558310005 ZDENKO TOLUŠIĆ KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA NE
9. OR “ŽIVINICE-PLAST” 4311222790000 ESAD ČIČKUŠIĆ NIJE DOSTAVLJEN  DOKAZ  O INVALIDITETU NE
10. TRGOVAČKA RADNJA HERCEGOVINA PRINT 4328189190000 FRANJO MILIĆEVIĆ KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA NE
11. SPD “BEŠIĆ” 4302706060007 ILVANA BEŠIĆ KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA NE
12. STOČARSKA DJELATNOST “PRAVAC” 4372554080005 STJEPAN GRIZELJ KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA NE
13. SD “KAP” 4372624040006 ŽELJKO KORDIĆ NIJE DOSTAVLJENA ODGOVARAJUĆA POTVRDA/UVJERENJE NADLEŽNE SLUŽBE ZA BORAČKO/BRANITELJSKO-INVALIDSKU ZAŠTITU O UTVRĐENOM PROCENTU VOJNOG INVALIDITETA NE STARIJA OD 15 DANA OD DANA PODNOŠENJA ZAHTJEVA (ORIGINAL). NE
14. “SIGURAN I UREDAN DOM – EMINA” 436435879000 NAILA VUČKIĆ RJEŠENJE O REGISTRACIJI NIJE OVJERENO, NIJE DOSTAVLJENO: RJEŠENJE O RAZVRSTAVANJU SUBJEKTA PREMA DJELATNOSTI – STATISTIKA (OVJERENA FOTOKOPIJA);, LISTA OSIGURANIH LICA OD POREZNE UPRAVE FBIH, OBRAZAC SPR 1053 ZA PRETHODNU GODINU, UVJERENJE DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA OD POREZNE UPRAVE FBIH, IZJAVU DA NIJE U PDV SISTEMU ILI UVJERENJE OD UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH, POTVRDA BANKE, DOKAZ O INVALIDITETU NE
15. POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “VRLICA” 4372550500000 DRAGAN SLIŠKOVIĆ LISTA OSIGURANIH LICA OD POREZNE UPRAVE FBIH DATUMA 23.02.2021. GODINE (JAVNI POZIV  RASPISAN 24.02.2021. GOD.) NE
16. SAMOSTALNA OBRTNIČKA RADNJA “TOMO” 4372432640000 TOMISLAV TOKIĆ NIJE ISPUNJEN USLOV: “DA OBRT NEMA ISKAZAN GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI” IZ DOSTAVLJENOG OBRASCA SPR 1053 VIDLJIV JE GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI NE
17. PP “GLOG” 4320226930000 BEGO MUJEZINOVIĆ NIJE DOSTAVLJEN DOKAZ O INVALIDITETU NE
18. SPP “POLJOPRIVREDNIK” 4311180690000 RIZVO DURMIĆ NIJE ISPUNJEN USLOV: “DA OBRT NEMA ISKAZAN GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI” IZ DOSTAVLJENOG OBRASCA SPR 1053 VIDLJIV JE GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI NE
19. POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “BOBAR – D” 4328469470008 ĐEMAL BOBAR OBRAZAC SPR 1053 ZA PRETHODNU GODINU NIJE OVJEREN NE
20. OBRT “REPEŠA” 4328630860008 ALMEDIN REPEŠA OBRAZAC SPR 1053 ZA PRETHODNU GODINU NIJE OVJEREN, UVJERENJE DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA OD POREZNE UPRAVE FBIH SKENIRANO, DOKAZ O INVALIDITETU SKENIRAN NE
21. RESTORAN-SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE PANORAMA 4319315840008 ZLATAN KOPIĆ NIJE DOSTAVLJENO : RJEŠENJE O REGISTRACIJI, RJEŠENJE O RAZVRSTAVANJU SUBJEKTA PREMA DJELATNOSTI, LISTA OSIGURANIH LICA OD POREZNE UPRAVE FBIH, OBRAZAC SPR 1053 ZA PRETHODNU GODINU, UVJERENJE DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA OD POREZNE UPRAVE FBIH, IZJAVA ILI UVJERENJE OD UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH, POTVRDA BANKE, UVJERENJE SLUŽBE ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU O UTVRĐENOM PROCENTU INVALIDITETA. DOSTAVLJENA DOPUNA DANA 02.04.2021. GODINE POD BR: 02-24-2-4516/21 VAN ROKA ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA (KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE APLIKACIJA JE BIO 17.03.2021. GODINE) NE
22. CAFFE BAR “CITY” 4372364110005 TOMISLAV LOVIRĆ OBRT REGISTROVAN KAO DODATNO ZANIMANJE NE
23. OBRT “DOMAĆA RADINOST” 4363461830005 ZLATKA SMAJIĆ NIJE DOSTAVLJENO: POTVRDA POSLOVNE BANKE DA APLIKANT NEMA BLOKIRAN GLAVNI TRANSAKCIJSKI RAČUN (POTVRDA O SOLVENTNOSTI) – NE STARIJA OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA (ORIGINAL), DOKAZ DA JE OSOBA SA INVALIDITETOM  ZAPOSLENA U SKLADU SA ČLANOM 56. STAV 2. I 3. ZAKONA ( RODNI ILI VJENČANI LIST KOJIM DOKAZUJU
RODBINSKU/BRAČNU VEZU (OVJERENA FOTOKOPIJA)
NE
24. UR BUFFET “ODMOR” 4311050720004 ALMIR GOGIĆ NEDOSTAJE SLJEDEĆA DOKUMENTACIJA:   PDV BROJ AKO JE APLIKANT REGISTROVAN KAO PDV OBVEZNIK (OVJERENA FOTOKOPIJA), ZA LICA KOJA OBAVLJAJU SAMOSTALNU ILI POLJOPRIVREDNU DJELATNOST OBRAZAC SPR-1053 ZA PRETHODNU GODINU (OVJERENA FOTOKOPIJA), A ZA ONE KOJI POREZ NA DOHODAK PLAĆAJU PAUŠALNO AKT NADLEŽNOG ORGANA KOJIM SE ODOBRAVA PAUŠALNO PLAĆANJE POREZA NA DOHODAK (OVJERENA FOTOKOPIJA), UVJERENJE DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU INDIREKTNIH POREZA IZDATO OD UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE, NE STARIJE OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA (ORIGINAL). UKOLIKO APLIKANT NIJE OBVEZNIK INDIREKTNOG OPOREZIVANJA DOSTAVLJA ORIGINALNU IZJAVU OVJERENU PEČATOM I POTPISOM; NE
25. OBRTNIČKA DJELATNOST “VINI” 4302590330001 ERVINA HAJDUKOVIĆ  DOSTAVLJENI OBRAZAC SPR-1053 ZA PRETHODNU GODINU NEMA PEČATA POREZNE UPRAVE FBIH NE
26. SPO “ESO” 4337649100003 ESAD JUSIĆ NISU DOSTAVLJENI ODGOVARAJUĆI PREDRAČUNI ILI PONUDE ZA APLICIRANE NAMJENE NE
27. FRIZERSKO-KOZMETIČKI SALON “SENKA” 4302979460008 SENKA KULAGLIĆ DOSTAVLJENI OBRAZAC SPR-1053 ZA PRETHODNU GODINU NEMA PEČATA POREZNE UPRAVE FBIH. NIJE DOSTAVLJENO: PDV BROJ (OVJERENA FOTOKOPIJA), UVJERENJE DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU INDIREKTNIH POREZA IZDATO OD UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE, NE STARIJE OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA (ORIGINAL) ILI  IZJAVU OVJERENU PEČATOM I POTPISOM UKOLIKO APLIKANT NIJE OBVEZNIK INDIREKTNOG OPOREZIVANJA NE
28. TR “CD – TABACCO SHOP” 4302295330008 MIRJANA KORJENIĆ NIJE ISPUNJEN USLOV : “DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA ILI DA IMA ZAKLJUČEN SPORAZUM SA POREZNOM UPRAVOM FBIH ILI UPRAVOM ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE O OBROČNOM IZMIRENJU DUGA I TU OBAVEZU UREDNO IZMIRUJE.” TAKOĐER KORISNIK NIJE OPRAVDAO RANIJE DODIJELJENA SREDSTVA NE
29. OBRTNIČKA DJELATNOST “FIFT” 4303234670007 EDIN SUBAŠIĆ OBRAZAC SPR-1053 DOSTAVLJEN ZA 2019. GODINU, JAVNIM POZIVOM JE PROPISANO DA SE DOSTAVI ZA PRETHODNU GODINU ODNOSNO 2020. GODINU NE
30. OBRTNIČKA DJELATNOST “MIJAEM” 4303244470006 EMINA HALILOVIĆ NIJE ISPUNJEN USLOV: “DA OBRT NEMA ISKAZAN GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI” IZ DOSTAVLJENOG OBRASCA SPR 1053 VIDLJIV JE GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI NE
31. OBRTNIČKA RADNJA-ODRŽAVANJE I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA “BETA” 4302348800001 VEDAD KUDRA NIJE ISPUNJEN USLOV: “DA OBRT NEMA ISKAZAN GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI” IZ DOSTAVLJENOG OBRASCA SPR 1053 VIDLJIV JE GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI. NEDOSTAJE SLJEDEĆA DOKUMENTACIJA: PDV BROJ AKO JE APLIKANT REGISTROVAN KAO PDV OBVEZNIK (OVJERENA FOTOKOPIJA), UVJERENJE DA APLIKANT NEMA DUGA PO OSNOVU INDIREKTNIH POREZA IZDATO OD UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE, NE STARIJE OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA (ORIGINAL). UKOLIKO APLIKANT NIJE OBVEZNIK INDIREKTNOG OPOREZIVANJA DOSTAVLJA ORIGINALNU IZJAVU OVJERENU PEČATOM I POTPISOM, LISTA OSIGURANIH LICA NE
32. OBRTNIČKA DJELATNOST “FAMA” 4303174750006 MILAN POPOVIĆ DOSTAVLJEN  SAMO APLIKACIONI OBRAZAC I PREDRAČUN, OSTAL DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM NIJE DOSTAVLJENA NE

 

Tabela 3. Lot V – finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba sa invaliditetom.

 

R.b.

Naziv organizacije ID broj Formalno ispunjava DA/NE Nedostaje dokumentacija
 

 

1.

UDRUŽENJE SAVEZ RATNIH VOJNIH INVALIDA ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA 4218175890009 NE POSTOJI UTVRĐEN DUG OD 38.44 KM PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA KOD POREZNE UPRAVE FBIH

Aplikantima čije aplikacije nisu zadovoljile propisane uslove javnog poziva, ostavlja se mogućnost prigovora u roku od 5 dana od dana objave obavjesti na internet stranici zaključno sa ponedeljkom 19.04.2021. godine.

Aplikacije koje su zadovoljile uslove propisane Javnim pozivom dalje se proslijeđuju Komisiji za ocjenu aplikacija koja će izvršiti ocijenu aplikacija u skladu sa kriterijima i mjerilima za dodijelu sredstava iz poglavlja V Pravilnika.