Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2024. godini (objavljen dana 27.02.2024. godine)

Komisija za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2024. godini (objavljen dana 27.02.2024. godine), (u daljem tekstu: Javni poziv), nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova javnog poziva i formalno pravnih uslova zaprimljenih aplikacija, a na osnovu Pravilnika o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2011/24 od 23.02.2024. godine, donijela je Zaključak broj: 02-24-5-5597/24 od 07.05.2024. godine.

Tabelarni prikaz aplikacija koje nisu zadovoljile formalno pravne uslove, odnosno uslove propisane Javnim pozivom možete preuzeti OVDJE.

Aplikantima čije aplikacije nisu zadovoljile propisane uslove javnog poziva, ostavlja se mogućnost prigovora u roku od 5 dana od dana objave obavijesti na internet stranici zaključno sa 13.05.2024. godine (ponedeljak ) do 16:00 sati.

Prigovori se dostavljaju obavezno na e-mail fonda:  info@fond.ba

NAPOMENA: Prigovori koji uključuju dopunu dokumentacije koja nije dostavljena u toku trajanja Javnog poziva neće biti razmatrani u skladu sa članom 5. stav (5) Pravilnika.

Neosnovani prigovori/žalbe aplikanata koji nisu zadovoljili propisane kriterije i uslove definisane Javnim pozivom i Pravilnikom kao i prigovori/žalbe izjavljene nakon predviđenog roka za žalbu neće biti uvaženi/razmatrani.

Aplikacije koje su zadovoljile uslove propisane Javnim pozivom dalje se proslijeđuju Komisiji za ocjenu aplikacija koja će izvršiti ocijenu aplikacija u skladu sa kriterijima i mjerilima za dodijelu sredstava iz poglavlja VI Pravilnika.