Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini

Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini (objavljen dana 25.08.2022. godine)

Komisija za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini (objavljen dana 25.08.2022. godine), (u daljem tekstu: Javni poziv), nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova Javnog poziva i formalno pravnih uslova zaprimljenih aplikacija, a na osnovu Pravilnika o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2623/22 od 14.03.2022. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), donijela je Zaključak broj: 07-24-5-12327/22 od 19.10.2022.godine.

Tabelarni prikaz aplikacija koje nisu zadovoljile formalno pravne uslove, odnosno uslove propisane Javnim pozivom možete preuzeti OVDJE.

Aplikantima čije aplikacije nisu zadovoljile propisane uslove javnog poziva, ostavlja se mogućnost prigovora u roku od 4 dana od dana objave obavijesti na internet stranici zaključno sa 24.10.2022. godine (ponedjeljak), do 16:00 sati.

PRIGOVORE JE NEOPHODNO DOSTAVITI OBAVEZNO NA E-MAIL FONDA info@fond.ba
NAJKASNIJE DO 24.10.2022. GODINE (PONEDJELJAK) DO 16:00 SATI U SUPROTNOM ISTI NEĆE BITI RAZMATRANI.

NAPOMENA: Prigovori koji uključuju dopunu dokumentacije koja nije dostavljena u toku trajanja Javnog poziva neće biti razmatrani u skladu sa članom 5. stav (5) Pravilnika.
Neosnovani prigovori/žalbe aplikanata koji nisu zadovoljili propisane kriterije i uvjete definirane Javnim pozivom i Pravilnikom kao i prigovori/žalbe izjavljene nakon predviđenog roka za žalbu neće biti uvaženi/razmatrani.
Aplikacije koje su zadovoljile uslove propisane Javnim pozivom dalje se proslijeđuju Komisiji za ocjenu aplikacija koja će izvršiti ocjenu aplikacija u skladu sa kriterijima i mjerilima za dodjelu sredstava iz poglavlja V Pravilnika.