Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini (objavljen dana 19.08.2021. godine)

Komisija za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini (objavljen dana 19.08.2021. godine), (u daljem tekstu: Javni poziv), nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova javnog poziva i formalno pravnih uslova zaprimljenih aplikacija, a na osnovu Pravilnika o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2278/21 od 19.02.2021. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), donijela je Zaključak broj: 02-24-5-11880/21 od 11.10.2021.godine.

Tabelarni prikaz aplikacija koje nisu zadovoljile formalno pravne uslove, odnosno uslove propisane Javnim pozivom možete preuzeti OVDJE.

Aplikantima čije aplikacije nisu zadovoljile propisane uslove javnog poziva, ostavlja se mogućnost prigovora u roku od 5 dana od dana objave obavijesti na internet stranici zaključno sa PONEDJELJKOM 18.10.2021. godine.

NAPOMENA: prigovori koji uključuju dopunu dokumentacije koja nije dostavljena u toku trajanja javnog poziva neće biti razmatrani u skladu sa članom 5. stav (5) Pravilnika.

 PRIGOVORE JE NEOPHODNO OBAVEZNO DOSTAVITI POŠTOM I NA MAIL FONDA: info@fond.ba

Aplikacije koje su zadovoljile uslove propisane Javnim pozivom dalje se proslijeđuju Komisiji za ocjenu aplikacija koja će izvršiti ocijenu aplikacija u skladu sa kriterijima i mjerilima za dodijelu sredstava iz poglavlja VI Pravilnika, a u skladu sa raspoloživim sredsvima za dodjelu novčanog stimulansa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u iznosu od 2.660.000,00 KM.