Obavještavaju se korisnici sredstava Fonda da su u skladu sa zaključenim Ugovorom i članom 25. stav 6. Pravilnika o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2097/23 od 20.02.2023. godine u obavezi da prilikom implementacije programa, a prije izvršene nabavke odobrenih namjena u roku koji ne može biti kraći od pet (5) dana pismeno obavijeste Fond kako bi ovlaštena službena osoba Fonda mogla izaći na lice mjesta i utvrditi da je nabavka izvršena.

U linku se nalazi forma “Obavijesti o nabavci