V.d. direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Riad Kremić i direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar potpisali su danas Ugovor o sufinansiranju održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom kroz novčane naknade plaćenih poreza i doprinosa i subvencije neto plaće za zaposlene osobe sa invaliditetom za 2022. godine.

„Ovaj Ugovor je rezultat uspješne saradnje između Federalnog zavoda za zapošljavanje i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom temeljenog na osnovu člana 59. Zakona o profesionalnij rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Ovaj Ugovor, doprinosi osiguranju održivosti radnih mjesta zaposlenih osoba sa invaliditetom, te se nadamo i daljnjoj uspješnoj saradnji kako bi osobe sa invaliditetom bile prepoznate na tržištu rada, te da se za iste osigura održivost njihovog zaposlenja,“ rekao je Kremić.