NAJAVA – JAVNA PREZENTACIJA U ZENICI

O MOGUĆNOSTIMA ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDETITOM

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Fond), u saradnji sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona, poziva predstavnike Vaše institucije na prezentaciju vezanu za Javni poziv Fonda.

Prezentacija će se održati:

24. marta 2022. godine u 11.00 sati u sali Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

Cilj prezentacije je svim zainteresiranima približiti rad Fonda, programe podrške, te upoznati ih sa načinima apliciranja na javne pozive Fonda.

Prezentacije će održati uposlenici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a pozvani su predstavnici svih kantonalnih institucija, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ustanova, privatnih preduzeća, Udruženja poslodavaca, Privredne komore, Obrtničke komore, sva udruženja osoba sa invaliditetom, poslodavci, osobe sa invaliditetom, te svi ostali zainteresirani sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Za sve dodatne informacije molim Vas da kontaktirate  gđu. Nejru Šabić, Rukovodilac odjeljenja za podršku pravnim subjektima, na broj telefona +387 62 93 61 91 ili putem e-maila: nejra.sabic@fond.ba.

Molimo da se pridržavate aktualnih epidemioloških mjera.