NAJAVA – JAVNA PREZENTACIJA U GORAŽDU

O MOGUĆNOSTIMA ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDETITOM

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Fond), u saradnji sa Vladom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, poziva predstavnike Vaše institucije na prezentaciju vezanu za nadolazeći Javni poziv Fonda.

Prezentacija će se održati:

22. marta 2022. godine u 11.00 sati u Biznis centru u Goraždu, ul. Seada Sofovića Sofe br. 9, Sala na 1. spratu

Cilj prezentacije je svim zainteresiranima približiti rad Fonda, programe podrške, te upoznati ih sa načinima apliciranja na javne pozive Fonda.

Prezentacije će održati uposlenici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a pozvani su predstavnici svih kantonalnih institucija, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ustanova, privatnih preduzeća, Udruženja poslodavaca, Privredne komore, Obrtničke komore, sva udruženja osoba sa invaliditetom, poslodavci, osobe sa invaliditetom, te svi ostali zainteresirani sa područja Unsko-sanskog kantona.

Za sve dodatne informacije molim Vas da kontaktirate  gđu. Nejru Šabić, Rukovodilac odjeljenja za podršku pravnim subjektima, na broj telefona +387 62 93 61 91 ili putem e-maila: nejra.sabic@fond.ba.

Molimo da se pridržavate aktualnih epidemioloških mjera.