NAJAVA DOGAĐAJA:
SAJAM ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI

U okviru projekta “POWER” kojeg financira Europska unija, organizuje se prvi sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom u BiH. Sajam će se organizirati 12. juna 2019. godine s početkom u 10:30 h u Mostaru, Arena sport centar Mostar. Cilj Sajma je promovirati pravo na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom u skladu sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Tokom Sajma, na konkretnim primjerima pokazat će se kako osobe s invaliditetom imaju pravo na rad te kako mogu ostvariti radni status.

Pozivamo sve zainteresovane da posjete Sajam kako bi dobili više informacija o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, mogućnostima profesionalne rehabilitacije istih uz podršku Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.