Proteklih dana zaposlenici Sektora za provedbu i monitoring Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom započeli su sa poslovima nadzora realizacije pravdanja namjenskog utroška sredstava programa i projekata i novčanog stimulansa koji se finansiraju, odnosno sufinansiraju od strane Fonda.

Naime, riječ je o programima i projektima razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitinih radionica i programa provođenja i unaprijeđivanja profesionalne rehabilitacije i radnog osposobljavanja nezaposlenih osoba sa invaliditetom, te novčanog stimulansa za pravna lica sa područja FBiH i samostalne poduzetnike, a kojima su novčana sredstva dodjeljena po Javnom pozivu istoimenih programa i projekata i  stimulansa u novembru 2012. godine.

U ovu svrhu, zaposlenici Fonda namjeravaju obići sve subjekte, koji su dobili finansijska sredstva, te izvršiti ocjenu Izvještaja o implementaciji namjenskog utroška sredstava projekata i programa, i novčanog stimulansa.

Predstavništvo Fonda je, do sada,  naišlo na iznimno zadovoljavajuće rezultate opravdanosti namjenskog utroška dodjeljenih sredstava, konstatujući da se ova pravna lica i samostalni poduzetnici pridržavaju odredaba Ugovora o dodjeli novčanog stumlansa i finansiranja projekata, čiji će Izvještaji o implementaciji pomenutih sredstava u skorije vrijeme biti prezentovani Upravnom odboru Fonda.