Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kao vodeća institucija iz oblasti profesionalne rehablitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH i ove je godine učestvovao na Mostarskom sajmu gospodarstva, koji je po broju izlagača i posjetitelja najuspješnija sajamska izložba u Bosni i Hercegovini.

 

Udruga “Utjeha” iz Širokog Brijega, koja pruža podršku osobama s invaliditetom, u sklopu ovogodišnjeg sajma gospodarstva u Mostaru organizirala je Konferenciju na temu “Zapošljavanje osoba s invaliditetom na području FBiH”. Na Konferenciji su učestvovali predstavnici organizacija, privrednih subjekata iz Mostara, Širokog Brijega, Stoca, Ljubuškog, Sarajeva, Goražda, Banja Luke, te Posavine. Predstavnici Fonda su posjetili štandove na kojim su izlagali korisnici sredstva Fonda.

 

Predstavnici Fonda prezentirali su na koji način osobe sa invaliditetom mogu uspješno doprinositi razvoju uz adekvatnu podršku Fonda, koja omogućava ovoj populaciji izjednačavanje mogućnosti za razvoj, djelovanje i postizanje rezultata. Fond je prezentirao rezultate djelovanja u proteklim godinama koji su jasni pokazatelji koliko je Fond važna institucija u procesu razvoja gospodarstva u BiH.
Na Konfererenciji predstavnici Fonda su istakli da će Fond nastaviti doprinositi aktivnom uključivanju osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu kao ravnopravnih članova društva kroz profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, te istovremeno doprinosti razvoju gospodarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.