Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje REZULTATE JAVNOG POZIVA za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2022. godini.

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je na 55. sjednici održanoj 17.05.2022. godine donio Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2022. godini, broj: 01-04-5-5819/22 od 17.05.2022. godine.

U okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2022. godini u raspodjelu su uvrštene i podržane sve aplikacije subjekata koje su ispunjavale formalno pravne uslove.

Ovom Odlukom utvrđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 3.137.078,38 KM od ukupno predviđenih 3.250.000,00 KM za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2022. godini po Javnom pozivu Fonda, objavljenom dana 16.03.2022. godine.

Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno rezultate Javnog poziva je osam dana od dana objave rezultata na internet stranici Fonda.

Komisija će izvršiti ponovno bodovanje i razmatranje aplikacije na koju subjekat uloži prigovor, a koji Upravni Odbor Fonda odlukom uvaži kao opravdan.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora, službe Fonda će eventualne ugovore iz prethodnog stava zaključiti nakon isteka roka za žalbu i donošenja Odluke Upravnog odbora vezano za iste, u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom.

Rezultate Javnog poziva objavljenog 16.03.2022. godine, možete preuzeti ovdje:

  1. REZULTATI ZA LOT I
  2. REZULTATI ZA LOT IV
  3. REZULTATI ZA LOT V

NAPOMENA: KORISNICI KOJI BUDU POZVANI NA POTPISIVANJE UGOVORA, OBAVEZNI SU PRIDRŽAVANJA SVIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA.