Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje REZULTATE JAVNOG POZIVA za dodijelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invalidtetom u 2022. godini.

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 56. sjednici održanoj 23.05.2022. godine donio je Odluku o raspodjeli sredstava za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini po Javnom pozivu Fonda objavljenog dana 16.03.2022. godine.

Ovom Odlukom utvrđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 3.708.225,00 KM od ukupno predviđenih 6.000.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini po Javnom pozivu Fonda, objavljenog dana 16.03.2022. godine na osnovu Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini broj: 01-04-5-2627/22 od 14.03.2022. godine.

Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno rezultate Javnog poziva je osam dana, od dana objave rezultata na internet stranici Fonda.

Komisija će izvršiti ponovno bodovanje i razmatranje aplikacije na koju subjekat uloži prigovor, a koji Upravni Odbor Fonda Odlukom uvaži kao opravdan.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora, službe Fonda će eventualne ugovore iz predhodnog stava zaključiti nakon isteka roka za žalbu i donošenja Odluke Upravnog odbora vezano za iste, u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Rezultate Javnog poziva za 2022. godinu, možete preuzeti ovdje:

  1. LISTA 1.1 – Aplikacije koje ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom i kao takve ulaze u raspodjelu  sredstava
  2. LISTA 2.1 – Aplikacije koje ne ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom

NAPOMENA: KORISNICI KOJI BUDU POZVANI NA POTPISIVANJE UGOVORA, OBAVEZNI SU PRIDRŽAVANJA SVIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA.