„Osobe s invaliditetom su često neadekvatno prikazane, te se u fokusu prikazivanja ovih osoba često naglašava invaliditet, ističe onesposobljenje i zanemaruje sposobnost. Potreban je aktivan angažman svih nadležnih institucija, ali i struke da ujedinimo napore i zalažemo se za konkretne socioekonomske poduhvate koji će unaprijediti status ovih osoba u BiH“, zaključio je Kremić.

Edukaciju je organizovao Savez socijalnih radnika FBiH i Savez udruženja stručnih radnika socijalne djelatnosti iz RS, u saradnji sa UNICEF-om i uz podršku USAID-a.

Riad Kremić, v.d. direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH (u daljem tekstu: Fond) učestvovao je na edukaciji na temu: „Integrisano vođenje slučaja i socijalno poduzetništvo kao mjere povećanja upošljivosti ranjihih grupa“ u okviru projekta „Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju COVID-19“, a koja se održava od 6. do 10. juna 20222. godine u Neumu.

Tom prilikom, Kremić je predstavio rad i rezultate Fonda, te naglasio važnost uključivanja osoba sa invaliditetom u sve sfere društva.