Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je rezultate Javnog poziva koji je raspisan 16. marta 2022. godine za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom kao i programe održivosti zaposlenih osoba sa invaliditetom. Za ovaj Javni poziv izdvojeno je 6.845.303,38 KM.

Rezultati Javnog poziva pokazuju da će na području FBiH biti zaposleno 298 osoba sa invaliditetom. Također, pružili smo podršku radu 499 samostalnih obrtnika, 91 privrednomdruštvu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te 23 udruženja/saveza osoba sa invaliditetom”, rekao je Riad Kremić, v.d. direktora Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Kremić je naglasio da su uslovi bili jednaki za sve, a proces da je bio transparentan.

“Zahvaljujem svim poslodavcima koji su prepoznali značaj ovog Javnog poziva, te učinili važan korak ka pobijanjustereotipa o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Pozivam osobe sa invaliditetom koje će biti zaposlene kroz ovaj Javni poziv da svojim angažmanom i zalaganjem opravdaju povjerenje poslodavaca,” izjavio je Kremić.

Tekst u cijelosti preuzet sa web stranice Vlade Federacije BiH.