Konferencija “Zajedničko djelovanje, najefikasniji način zagovaranja za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u društvu” organizovana je 09.-10.03.2017 godine u hotelu „Hollywood”. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) prezentirao je aktivnosti Fonda i postignute rezultate u proteklom periodu.

Konferencija je bila prilika da se članovi 10 koalicija organizacija osoba sa invaliditetom sa područja 10 kantona informišu o dva javna poziva koja je Fond raspisao 8. marta 2017. godine:

  • JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2017. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
  • JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2017. godini.

Na konferenciji su prezentirana iskustva stečena u implementaciji Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom 2011 – 2015.  Takođe pezentirana je nova Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH  2016 – 2021.