Prestavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom učestvovali su na Konferenciji „Uloga organizacija slijepih u implementaciji Konvencije o pravima OSI u BiH, stanje i izazovi“.

Konferenciju je organizovalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 23. i 24. novembra 2017. godine u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH“ koji finasira SIDA /My Right – Švedska.

Konferencija je doprinijela unaprijeđivanju saradnje organizacija slijepih u BiH i regionu, razmjeni iskustava u implemantaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na pitanja od interesa za slijepe osobe te su razmijenjena iskustava o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju slijepih osoba.

Pored organizacija slijepih iz Federacije BiH, na Konferenciji su učestvovali i predstavnici Saveza slijepih Crne Gore, Saveza slijepih Švedske te predstavnici institucija Federacije BiH.