U hotelu “Sunce” u Neumu u tijeku je konferencija na temu: “Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine” s posebnim akcentom na analizu učinaka i prijedloga promjena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Konferecija se održava od 21. do 23. oktobra/listopada 2021. godine, pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u organizaciji: Caritas Bosne i Hercegovine, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u okviru projekta “Power” – Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Pored predstavnika organizatora, konferenciji prisustvuju i predstavnici udruženja osoba s invaliditetom, privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom, kantonalnih/županijskih zavoda za zapošljavanje, Federalnog Zavoda za zapošljavanje, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Federacije BiH, predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.