Pod intrigantnim nazivom“ Zapošljavanje u vrijeme ekonomske krize“, 21.05.2014. godine u Čapljini, otvorena je dvodnevna konferencija koju su organizovali Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invalditetom FBiH, Federalni zavod za zapošljavanje i Ured atašea za rad i socijalna pitanja jugoistočne Evrope Republike Austrije.

Obzirom da je trenutno nezaobilazna tema šire javnosti BiH tragedija koja je u proteklom periodu pogodila našu državu, manifestacija je započeta minutom šutnje, posvećena žrtvama elementarne nepogode.

Uvodnu riječ imali su ministar Vjekoslav Čamber, direktor Fonda, – gospodin  Ivica Marinović, ministar rada i penzijskog sistema Republike Hrvatske,-  Mirando Mršić, Oliver Hiller iz Atašea za socijalno- ekonomska pitanja i šef kabineta predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, Vinko Drinovac .

U sklopu dvodnevnih izlaganja,  svoje aktivno učešće na konferenciji uzeli su čelni ljudi iz ministarstava BiH, Hrvatske, Austrije, predstavnici  kantonalnih službi za zapošljavanje, agencija za razvoj, kao i predstavnici nevladinih organizacija.

Direktor Ivica Marinović poručio je, kako  je dug put učenja i sticanja znanja o potrebama osoba sa invaliditetom, ali da je ovakav način razmjene saznanja efikasan put, nakon kojeg  bi trebali izaći svi bogatiji i posvećeniji misiji unaprijeđenja položaja osoba sa invaliditetom. “Razvijenost modernog društva, njegov civilizacijski iskorak se ponajbolje mogu sagledati kroz odnos i brigu prema osobama u stanju potrebe, – očuvanju njihovog integriteta i  prožimanja u sve društvene pore”, dodao je on, te izrekao nadu, da će subliminirana iskustva sa ove konferencije biti svima od pomoći u procesima budućeg rada.

Ministar rada i socijalne politike FBiH, Vjekoslav Čamber istakao je neusklađenost obrazovnog sistema FBiH sa potreba tržišta rada, kao jedan od osnovnih problema  u oblasti zapošljavanja, obzirom da država, kako je rekao „proizvodi“ višak radne snage, koji tržištu nisu potrebni.

Po pitanju rada na crno, kolektivnih ugovora, Zakona o radu, zaštiti na radu, te prenapregnutom penzijskom sistemu, ministar Mršić  je naglasio da Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina dijele ista loša iskustva. „ Ovakve konferencije su vrijedne radi zajeničkog  razmatranja mogućnosti i zajedničke saradnje, kazao je on. BiH i Hrvatska sarađuju dugi niz godina i obzirom na ulazak Hrvatske u EU, na nama je vidjeti modalitete i načine zapošljavanja radnika iz BiH u Hrvatskoj, koja je uvijek bila mjesto gdje su se radnici iz BiH zapošljavali“ , istakao je.

Inače, ova konferencija održana je sa ciljem analize trenutnog stanja u oblasti zapošljavanja u FBiH  i radi analize izazova, kao i mogućnosti iznalaženja iz iste, te razmjeni iskustava u okviru ove tematike.

U sklopu programa, posebna pažnja posvećena je pitanju nezaposlenosti mladih i pitanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom, pri čemu su se predavači kroz niz izlaganja osvrnuli na ovu problematiku.

Prenesena su i iskustva iz zemlje sa najmanjom stopom nezaposlenoti  u Evropskoj uniji–Austrije, koja vrijedi kao najbolji  primjer uređenosti sistema  zapošljavanja.

Konferencija je rezultirala nizom zaključaka, a neki od njih su:

  • Neophodna je reforma mehanizama povezanosti obrazovnog sistema i tržišta rada, kao početni korak rješavanja ove problematike
  • Potrebno je povećanje sredstava radi izrade analize tržišta rada i pronalaženje efikasnijih mjera za zapošljavanje
  • Treba poraditi na razvoju saradnje i razmjeni iskustava, kao i primjera dobre prakse sa zemljama iz okruženja
  • U skladu sa direktivom Evropske unije o zapošljavanju, posebnu pažnju dati zapošljavanju marginaliziranih i teško zapošljivih kategorija, kao i promovisanju socijalnog dijaloga

        

O važnosti ove teme i same manifestacije svjedočio je i veliki broj predstavnika medija sa cijelog područja BiH i susjedne Hrvatske, koji su sa velikom pažnjom propratili ovaj događaj.