Udruženje “Život sa Down sindromom FBiH” 31.01.2018. godine organiziralo je Konferenciju „I ja idem na posao“ na kojoj su prezentirani rezultati istoimenog projekta.
U sklopu projekta “I ja idem na posao”, koji je realiziran uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, mlade osobe s Down sindromom, njih devet, bili su u prilici volontirati u šest kompanija u kojima su ukupno proveli više od 850 radnih sati, te stekli prva radna iskustva. Radi se o projektu kreiranom na temelju Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH 2016-2021. i zaključaka UN-Komiteta za prava osoba s invaliditetom.
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ovom prilikom upoznao je roditelje, poslodavce i predstavnike federalnih institucija sa mogućnostima koje pruža Fond u pogledu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i profesionalne rehabilitacije. Istaknuti su rezultati Fonda koji su postignuti u proteklom periodu, te važnost zapošljavanja osoba sa invaliditetom i uplate posebnog doprinosa.
U sklopu Konferencije upriličena je projekcija dokumentarnog filma „I ja idem na posao” s porukom da je neophodno ustrajati na podizanju društvene svijesti o potrebama, pravu na rad, statusu i kreiranju jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom.
Istovremeno, sudionicima skupa predstavljene su i Smjernice za posredovanje u zapošljavanju i volontiranju mladih s Down sindromom, koje je izradila radna grupa Udruženja “Život sa Down sindromom FBiH”.
Na Konferenciji su se obratile i mlade osobe sa Down sidromom koje su govorile o svojim prvim iskustvima radnog angažmana, te želji da ostvare stalno zaposlenje i egzistenciju.