Preuzmi Javni poziv.

Javni poziv ostaje ostvoren 30 dana od dana objavljivanja za LOTOVE I, II, III i V , a zaključno sa 07.05.2014. godine, a 45 dana od dana objavljivanja, – zaključno sa 22.05.2014. godine za LOT IV.