JAVNI POZIV

za dodjelu novčanog stimulansa u 2016. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Javni poziv možete preuzeti ovdje: LINK

 

Obrazac za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti na: LINK

Obrazac za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju možete preuzeti na: LINK

 

Popunjen obrazac zahtjeva  sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vilsonovo šetalište br. 10

71000 Sarajevo, BiH

sa naznakom „Javni poziv 2016. – dodjela novčanog stimulansa – NE OTVARATI“

 

  • Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 11.05.2016. godine, a biće objavljen u najmanje dva dnevna lista kao i na internet stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom: fprzoi.ba; www.fond.ba
  • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.