Vršitelj dužnosti direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH Riad Kremić sastao se danas sa ministrom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Veskom Drljačom i pomoćnikom ministra Federalnog ministarstva rada i sovijalne politike Dobricom Jonjićem kako bi razgovarali o jačanju međuinstitucionalne saradnje.

Tokom sastanka, Kremić je predstavio dosadašnji rad Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH (u daljem tekstu: Fond). Na sastanku je dogovoreno i da će Fond, u saradnji sa Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu politiku, organizovati konferenciju o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, a povodom 10 godina od osnivanja Fonda. Ova regionalna konferencija, biće održana u junu ove godine.

„Zadovoljstvo mi je da je Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku prepoznalo rad i aktivnosti koje Fond poduzima, te da ćemo u narednom periodu, kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti, raditi na jačanju međuinstitucionalne saradnje. Jača međuinstitucionalna saradnja i koordinacija doprinijeće poboljšanju programa i politika vezanih za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom,“ izjavio je Kremić.