13.03.2014. godine privremeni Upravni odbor Fonda je  održao  16. redovnu  sjednicu, sa svim prisutnim članovima Odbora.

Na sjednici se razmatrao slijedeći dnevni red:

–          Godišnji obračun za 2013. godinu;

–           Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima Fonda za period od 01.01.-31.12.2013. godine;

–           Izvještaj o realizaciji Finansijskog plana za 2013. godinu;

–          Izvještaj o radu Fonda za 2013. godinu;

–          Plan rada Fonda za 2014. godinu;

–          Finansijski plan Fonda za 2014. godinu;

–          Razmatranje pristiglih Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava;

–          Izmjene i dopune Pravilnika o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj reghabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom;

–          Donošenje Odluke o objavljivanju prvog Javnog poziva za raspodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata za 2014. godinu;

–          Donošenje Odluke o objavljivanju prvog Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa u 2014. godini;

–           Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima Fonda za period od 01.01.-31.12.2013. godine; kao i tekuća pitanja:

–          Izvještaj o utrošku sredstava za realizaciju kampanje “Izbor poslodavca godine za osobe sa invaliditetom u FBiH za 2013.godinu”;

–      Donošenje Odluke o nabavci opreme za izradu baze podataka;

–      Donošenje Odluke o nabavci kancelarijskog materijala;

–      Donošenje Odluke o nabavci kancelarijskog namještaja;

–      Informacija o dostavljenom aktu od strane Centra za unapređivanje osposobljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Sve tačke dnevnog reda jednoglasno su usvojene.