Intervju v.d. direktora Fonda, gdin. Jerinć Vinka za portal hercegovina.info prenosimo u cijelosti:

Novčano smo podržali zapošljavanje 5.000 osoba s invaliditetom u FBiH

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je važna federalna institucija, a o njenim aktivnostima te planovima u narednom periodu razgovarali smo s v. d. direktora Vinkom Jerinićem. U nastavku donosimo cijeli intervju.

G. Jerinić, možete li nam reći nešto o dosadašnjim učincima u radu Fonda?

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je relativno mlada institucija i sa radom smo započeli prije nekih desetak godina. Naša osnovna zadaća je poticanje novog upošljavanja osoba sa invaliditetom, omogućenje održivosti njihovih radnih mjesta i profesionalna rehabilitacija, odnosno stručno obrazovanje i prekvalificiranje osoba sa invaliditetom sa ciljem uvećanja prilika za njihovo uposlenje. U dosadašnjih desetak godina postojanja, financijski smo podržali i omogućili uposlenje više od 5000 osoba sa invaliditetom u Federaciji. Za preko 1200 osoba sa invaliditetom snosili smo troškove stručnog obrazovanja i prekvalificiranja, dok redovito subvencioniramo plate i doprinose za preko 3000 osoba sa invaliditetom u FBiH. Fond je sufinancirao i 3000 programa sa ciljem održivost uposlenosti osoba sa invaliditetom. U osnovi, Fond je proveo i provodi opsežne mjere za unapređenje ekonomske i obrazovne pozicije osoba sa invaliditetom i te mjere su dostupne i mogu ih koristiti ih sve osobe sa invalidtetom koje zadovoljavaju zakonske uvjete, bez razlike.

Na koji način se na Vaš rad i oblast upošljavanja osoba sa invaliditetom odrazila pandemija virusa Covid-19?

Pandemija je na različite načine pogodila sve oblasti. Međutim, zahvaljujući iznimnom trudu našeg kolektiva, osigurana je daljnja neometana podrška osobama sa invaliditetom, čak i u vrijeme pandemije. Moram istaknuti da u periodu 2020-2021. godine nije došlo do umanjenja opsega naše podrške uposljenju osoba sa invaliditetom. Štoviše, Fond nastavlja podržavati upošljavanje i obrazovanje osoba sa invaliditetom, a opseg naše podrške se ne umanjue. Jednostavno, učinili smo sve da se osobe sa invaliditetom u pogledu podrške svom uposlenju ni na koji način ne osjete uskraćenim u vrijeme pandemije, kada mnoge druge oblasti trpe rezove u podršci. Fond, uključujući Upravni i Nadzorni odbor, je uložio maskimalne napore kako osobe sa invaliditetom ne bi bile uskraćene za priliku da se samouposle ili nađu uposlenje uz podršku Fonda ili da trpe umanjenje podrške, i u tom cilju smo uspjeli. Primjera radi, po javnom pozivu koji se upravo realizira osigurali smo financijsku podršku za novo uposlenje oko 400 nezaposlenih osoba sa invaliditetom širom Federacije BiH. Osigurana su i sredstva za podršku 85 privrednih društava koja većinski upošljavaju osobe sa invaliditetom. Također oko 500 osoba sa invalditetom vlasnika obrta su dobili podršku Fonda za nastavak svog poslovanja i unapređenje djelatnosti. Jako bitan segment za osiguranje prava osoba sa invaliditetom su organizacije osoba sa invaliditetom, pa smo podržali i 23 takve udruge koje upošljavaju osobe sa invaliditetom. U posljednjoj trećini tekuće godine biti će objavljen još jedan javni poziv putem kojeg ćemo osigurati novčanu podršku uposlenju osoba sa invaliditetom. Stoga i ovu priliku koristim da osobe sa invaliditetom i poslodavce koji su zainteresirani za upošljavanje osoba sa invaliditetom pozovem da iskoriste mogućnost koju im pružamo. Pozivam ih da apliciraju prema sredstvima Fonda za podršku uposlenju osoba sa invaliditetom i njihovoj profesionalnoj rehabilitaciji.

 

Koje su osnovne poteškoće sa kojim se suočavate u svom radu?

S obzirom na opseg podrške koju pružamo osobama sa invaliditetom, jedan od problema je kronični nedostatak radnog kadra kako bismo mogli kontinuirano i neposredno kontrolirati stupanj i opseg realiziranja obaveza koje korisnici naših sredstava preuzimaju na sebe. Sada je dodatni problem slanje ljudi na teren zbog pandemije. Imali slučaj da više radnika oboli od Covida-19 obavljajući svoj posao na terenu, prilikom obilaska poslodavaca koji upošljavaju osobe sa invaliditetom i obilaska i razgovora sa osobama sa invaliditetom širom Federacije, koje su osnovni predmet našeg interesovanja, a poštivanje njihovih prava naša osnovna briga. Ipak, uzdamo se i u resorna ministarstva, koja po zakonu imaju nadležnost da vrše tu vrstu nadzora, da nam budu svojevrsna podrška i ispomoć. Ističem i da naše stroge unutarnje procedure koje realiziramo dovode do minimuma rizik od nenamjenskog utroška sredstava Fonda. U centru našeg interesa su osobe sa invaliditetom. Činimo sve što je u našoj moći da na kraju procesa sva sredstva dodijeljena za podršku ovim licima u tu svrhu i budu utrošena. Naglašavam da ulažemo mnogo svojih kapaciteta u to da utječemo da se eventualni pokušaji zlouporabe prava osoba sa invaliditetom blagovremeno spriječe ili sankcionišu od strane nadležnih organa.

Iako nekad na spoljne faktore ne možete utjecati, pa tako ne možete ni garantirati da će se svi poslodavci u dobroj vjeri odnositi prema obavezama i osobama sa invalidtetom kojim su dužni osigurati maksimalna prava, mi sa naše strane činimo sve da neodgovorno ponašanje pojedinaca osujetimo i svedemo na namjanju moguću mjeru našim striktnim i detaljnim odredbama općih akata i međusobnih ugovora sa korisnicma sredstava. Stoga ne čudi da smo prošli niz revizija pospvanja i kontrola od strane nadležnih organa, a naše izvještaje redovito usvaja federalni parlament. Sve to je zahvaljujući visokom stupnju naše transparentnosti, detaljne reguliranosti našeg djelovanja i procedura za dodjelu sredstava kroz opće akte i našim učincima u radu.

Spomenuli ste da Parlament FBiH redovito usvaja izvještaje Fonda. Kakav je Vaš odnos sa Vladom Federacije? 

O odnosu sa Vladom Federacije BiH imam samo riječi hvale. Vlada se u ključnim trenucima pokazala kao stabilan oslonac za Fond, naročito u trenucima kada smo bili izloženi nedobronamjernim pokušajima svojevrsnog destabilizranja naše institucije od strane pojedinih spoljnjih činitelja. Mnogo nam znači da u Vladi Federacije nailazimo na većinsko razumijevanje i podršku našem radu, i to sve na osnovu naših učinaka. Moram posebito istaknuti da je potpora Vlade iznimno značajna u našem djelovanju. To je bitno što zbog pozicija i ovlasti vlade, što zbog njihovog istinskog interesiranja za oblast i spremnosti većine članova vlade da učine sve sa svoje strane da Fondu osiguraju uvjete i podršku za neometano obavljanje svog posla.

Na kraju, šta biste izdvojili kao poruku poslodavcima koji imaju želju da zaposle osobe sa invaliditetom?

Svaki poslodavac u Federaciji koji je spreman zaposliti osobu sa invaliditetom, i na taj način umanjiti visinu ili se u potpunosti osloboditi uplate posebnog doprinosa, što je zakonska obveza, može računati na finansijsku podršku Fonda u skladu sa zakonom i općim aktima. Dakle, uposlenbjem osoba sa invalidtetom ostvaruju dvostruku korist. Prvo ostvaruju pravo za korištenje poticaja Fonda koji su zasigurno dobrodošli svakom poslodavci, drugo, oslobađaju se obveze uplate posebnog doprinosa, odnosno rješavaju se tog dodatnog troška u svom poslovanju. Isto vrijedi za osobe sa invaliditetom koje se odluče osnovati vlastiti obrt. Pozivamo poslodavce da iskoriste mogućnost i podršku koju nudi Fond i da se i sami uvjere da je naša podrška jednako dostupna svima koji žele uposliti osobe sa invaliditetom. U suprotnom, napominjem da su poslodavci sukladno zakonu obvezatni redovno uplaćivati poseban doprinos za poticanje upošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. Ta sredstva se direktno troše za omogućenje uposlenja i školovanja, odnosno profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. O svojim pravima i obavezama se svi zainteresovani mogu informisati i putem službene stranice naše institucije, fond.ba.

Intervju preuzet sa portala hercegovina.info, dana 11.05.2021. godine.