V.d. direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Riad Kremić boravio je u dvodnevnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu od 7. – 8. marta 2022. godine.

Tom prilikom sastao se sa načelnicima općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most, direktorom JKP „Rad“ Ključ, rukovodiocem poslovnice Službe za zapošljavanje Sanski Most, predstavnicima Gradske uprave Grada Bihaća, te predstavnicima zakonodavne vlasti u Unsko-sanskom kantonu.

Cilj sastanaka je upoznavanje predstavnika lokalne samouprave Unsko-sanskog kantonu sa radom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, programima podrške koje Fond implementira i sredstvima koje dodjeljuje kako bi poboljšao status osoba sa invaliditetom.

„Do sada, nažalost, nismo imali značajan broj aplikacija i korisnika bespovratnih sredstava Fonda sa područja Unsko-sanskog kantonu, te u nadolazećem periodu želimo intenzivirati našu podršku i saradnju u ovom kantonu,“ istakao je Riad Kremić, v.d. direktor Fonda.

Na sastancima je dogovoreno da se 16. marta 2022. u Ključu, a 17. marta 2022. godine u Bihaću, održe prezentacije vezane za nadolazeći Javni poziv Fonda.  Prezentacije će održati uposlenici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a pozvani će biti predstavnici javnih preduzeća i ustanova, Udruženja poslodavaca, Privredne komore, Obrtničke komore, udruženja osoba sa invaliditetom, te svi ostali zainteresirani za ovaj Javni poziv.

Cilj prezentacija je svim zainteresiranima približiti rad Fonda, programe podrške, te upoznati ih sa načinima apliciranja na javne pozive Fonda. „Ostajemo na raspolaganju predstavnicima lokalne samouprave u ovom kantona, ali i na području cijele Federacije BiH, te smo spremni pružiti ekspertnu podršku kako bi svi zainteresirani mogli aplicirati na programe Fonda, a sve sa ciljem unapređenja položaja osoba sa invaliditetom,“ zaključio je Kremić.