Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2017. godini.

  • Preuzimite javni poziv ovdje: LINK

Aplikacione obrazce možete preuzeti:

 Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom  „Javni poziv 2017. – finansiranje/sufinansiranje programa– NE OTVARATI“

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 26.10.2017. godine.

Javni poziv se objavljuje u najmanje dva dnevna lista kao i na internet stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom –www.fond.ba

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljenu dokumentaciju u okviru javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

 Datum objave: 27.09.2017. godine.