Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2017. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Javni poziv možete preuzeti ovdje: LINK

Obrazac za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti na: LINK

Obrazac za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom možete preuzeti na: LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vilsonovo šetalište br. 10 71000 Sarajevo, BiH

sa naznakom „Javni poziv 2017. – dodjela novčanog stimulansa – NE OTVARATI“

  • Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 07.04.2017. godine.
  • Ovaj javni poziv se objavljuje u najmanje dva dnevna lista kao i na internet stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom –www.fond.ba
  • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Datum objave: 08.03.2017. godine.