Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na svojoj 38. sjednici koja je održana 23.02.2024. godine, usvojio je novi Pravilnik o ostvarivanju prava na isplatu novčanih nadoknada i subvencije. (PREUZMITE OVDJE).