Na poziv Službe za zapošljavanje Zapadnohercegovačkog kantona, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 13.05.2016. godine u sali Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona u Širokom Brijegu, održao je prezentaciju o svom radu, aktuelnim poticajima, pravima i obavezama poslodavaca i osoba sa invaliditetom prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju  i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Pored predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom i službi za zapošlavanje sa područja Zapadnohercegovačkog kantona, na prezentaciji su bili prisutni: kantonalni ministar branitelja gdin. Mladen Begić i zastupnik u Domu naroda FBiH gdin. Slobodan Tomić,

Učesnici na prezentaciji su izrazili zahvalnost na dosadašnjoj podršci Fonda i dodjeljenim poticajima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na području Zapadnohercegovačkog kantona.