Na osnovu Rezolucije UN-a iz 2007. godine, 2. april se obilježava kao Svjetski dan svjesnosti o autizmu.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom  pridružio se aktivnostima obilježavanja ovog dana na poziv Udruženja za podršku djeci i roditeljima „Budućnost“, koje je ispred BBI Centra u Sarajevu upriličilo program koji je podsjetio javnost i nadležne institucije na probleme sa kojima se susreću djeca iz autističnog spektra i njihovi roditelji, a koje je potrebno sistemski rješavati. Zdravstveni, socijalni i obrazovni sistem u BiH djeci iz autističnog spektra nudi samo dijagnozu, koja dolazi jako kasno i često nejasno definirana, kada se ona odredi djeca i njihovi roditelji su prepušteni sami sebi.

Veliki broj građana dao je doprinos obilježavanju ovog dana nošenjem plavih trakica kao znak podrške osobama sa autizmom, te puštanjem plavih balona.