Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 53. sjednici održanoj dana 12.04.2018. godine, donio je Odluku kojom se utvrđuje Spisak subjekata i osoba koji nemaju pravo aplicirati na sredstva Fonda po javnim pozivima.

Odluku Upravnog odbora možete pogledati OVDJE.

Spisak subjekata i osoba koji nemaju pravo aplicirati na sredstva Fonda po javnim pozivima možete pogledati OVDJE.