Dana 31.05.2023. godine u Sali Doma Mladih, Centar Skenderija u organizaciji Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, održan je 15. Sajam zapošljavanja – Prilika za sve „Turizmom do novih radnih mjesta“

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je uzeo učešća na ovogodišnjem Sajmu i na taj način promovirao svoj rad i aktivnost osobama sa invaliditetom koje traže posao kao i  poslodavcima i pravnim subjektima koji žele dobiti više

informacija o mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje nudi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Na ovogodišnjem Sajmu učešće su mogli uzeti svi poslodavci iz srodnih djelatnosti sa turizmom, kao i drugi, uz uslov da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa. Poslodavci koji su prihvatili učešće, dužni su bili dostaviti broj potrebnih radnika sa stepenom i tipom kvalifikacije koju potražuju.