Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je, u svojstvu suorganizatora, učestvovao u radu 10. Međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditetom, koja je održana u Sanskom Mostu 26. i 27.10.2016. godine.

Nosilac organizacije, Koordinacioni odbor kantonalnih udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona, ovom prigodom je Fondu uručio Zahvalnicu za doprinos i zalaganje na poboljšanju uslova življenja osoba sa invaliditetom. Predstavnici Fonda su u okviru konferencije održali i prezentaciju o napretcima u radu institucije i o mogućnostima uposlenja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda. Na konferenciji je učešće uzelo preko 200 osoba sa invaliditetom, predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom, javnih dužnosnika sa područja Unsko-sanskog kantona i drugih interesanata.