Otvaranje i ceremonija dodjele nagrada Balkanske platforme inkluzije održala se u četvrtak, 5. maja 2016. godine u Hotelu Bristol u Sarajevu uz učešće predstavnika balkanskih zemalja.

Ceremonija je održana pod pokroviteljstvom gđe. Seme Ramazanoğlu, ministrice za porodicu i socijalne politike Repubilke Turske i gđe. Semihe Borovac, ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Osnivanje Balkanske platforme inkluzije koja je okupila platforme nekoliko zemalja iz regiona, pomoći će u razvijanju kulture življenja sa osobama sa invaliditetom i saradnje među narodima balkanskih zemalja. Balkanska platforma inkluzije će obavljati aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, društva, pristupačnosti, zapošljavanja i tehnologije. Također, Bakanska platforma inkluzije osigurat će saradnju između organizacija civilnog društva, Crvenog križa/polumjeseca, lokalnih samouprava i privrednih komora zemalja članica platforme.

Fond se pridružio ceremoniji dodjele nagrada, te na ovaj način podržao ciljeve i zadatke platforme koja će između ostalog u periodu od  maja 2016. do maja 2018. godine u oblasti zapošljavanja raditi na otvaranju stručnih kurseva obuke i širenju mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.