Centralna svečanost povodom obilježavanja dana ”Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor“ Sarajevo upriličena je u prostorijma centra 02.06.2016. godine, uz prisustvo mnogobrojih prijatelja, partnera, roditelja i djece koja su ovom prilikom prisutnima ponudili interesantan zabavni program.

I pored ograničenih sredstava Centar „Vladimir Nazor“ je vodeća ustanova u regionu kada je u pitanju stručna podrška populaciji djece i omladine sa posebnim obrazovnim potrebama.

U proteklih 48 godina postojanja Centar je razvio i dodatne modele rada i aktivnosti, a poseban iskorak napravljen je sa izradom individualnih planova za svako dijete i pružanjem podrške djeci koja su unutar kućnih uvijeta van sistema školovanja radi teškoća intelektualne i motoričke prirode.

Jedan od najvećih problema ove populacije je zapošljavanje, s tim u vezi neophodno je kontinuirano razvijanje vještina i znanja kroz pružanje odgovarajućih radnih mjesta nakon školovnja.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom će u okviru zakonskih mogućnosti pružati aktivnu podršku za osobe koje završe školovanje u ovom Centru u cilju njihove dalje dokvalifikacije i zapošljavanja.