V.D. Direktor Fonda gdin. Vinko Jerinić primio je danas, u sjedištu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ministra za boračka pitanja Kantona Sarajevo gdin. Osmanović Omera.

Tema razgovora bila je saradnja između Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i Fonda u pogledu podrške pri zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji ratnih vojnih invalida na području Kantona Sarajevo.

V.D. direktor Fonda gdin. Vinko Jerinić je upoznao ministra gdin. Osmanovića na koji način se može iskoristiti podrška Fonda kada su u pitanju programi profesionalne rehabilitacije, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te koji su benefiti i olakšice za privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitne radionice.

Planira se nastavak saradnje sa Ministarstvom za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kako bi se podrška Fonda u skladu sa zakonskim mogućnostima aktivno pružila ratnim vojnim invalidima na području Kantona Sarajevo.