Predstavnici Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, Tuzla (Zavod), dana 10.06.2021. godine, posjetili su Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Direktoru Fonda gdin. Vinku Jeriniću prezentiran je niz aktivnosti koje provodi Zavod u cilju pužanja podrške djeci sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju i njihovim roditeljima. Obzirom da djeca i mladi sa sametnjama u psihičkom i tjelesnom odgoju nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja ostaju prepušteni sami sebi bez mogućnosti da se zaposle i aktivno uključe u lokalnu zajednicu,  Zavod je aktivno radio na osmišljavanju niza ideja kako pomoći ovoj populaciji, ovom prilikom ideje su prezentirane predstavnicima Fonda.

Direktor Fonda gdin. Vinko Jerinić je podijelio informacije sa predstavnicima Zavoda na koji način mogu iskoristiti podršku Fonda kada su u pitanju programi profesionalne rehabilitacije, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te koji su benefiti i olakšice za privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitne radionice, radne centre, te ustanove za profesionalnu rehabilitaciju.

Planira se nastavak saradnje sa Zavodom kako bi se podrška Fonda u skladu sa zakonskim mogućnostima aktivno pružila osobama sa invaliditetom na području Tuzlanskog kantona.