U skladu sa članom 18 i 19 Zakona o pofesionalnoj rehabilitaciji propisane se dužnosti poslodavaca prema zapošljavanju osoba sa invaliditetom, tj. zapošljava se jedna osoba sa invaliditetom na svakog 16. radnika, a kao posljedica neizvršavanja ove odredbe, pravna lica su obavezna pri isplati mjesečnih plaća u Fond uplatiti poseban doprinos, koji Fond opet koristi u svrhe razvoja i unaprijeđenja profesionalne rehabilitacije i programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Uvidom u ovo stanje, objavljujemo spisak 20 poslodavaca koji su po ovom osnovu uplatili najveći iznos Fondu , a odnosi se na period januar 2014- juli 2015 godine.
Ovim putem se želimo zahvaliti svim poslodavcima na izvršavanju zakonskih propisa, a pogotovo, podstaći ih na dalje ispravno postupanje u skladu sa ovim, kao i  pozvati sve one koji ne izvršavaju svoje zakonske obaveze, da to blagovremeno učine, što je za njih ekonomičnije, obzirom da su u tom slučaju pošteđeni uplate posebnog doprinosa a ostvaruju i niz zakonom propisanih olakšica, koje donose velike finansijske dobiti.
Još jednom podsjećamo sve poslodavce na nivou FBiH, da je Fond 17.06.2015. godine propisao Uputstvo i Obrazac radi vođenja evidencija o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa , kao i zaposlenim osobama sa invaliditetom, a kojoj sva pravna lica mogu pristupiti putem aplikacije http://ap.fond.ba
Spisak poslodavca:
1. KONZUM d.o.o. trgovina na veliko i malo SARAJEVO
2. BINGO d.o.o. EXPORT IMPORT TUZLA
3. UNICREDIT BANK d.d.
4. REIFFEISEN BANK d.d.
5. ARCELOR MITTAL d.d. ZENICA
6. OLIP-BOSNA d.o.o. za proizvodnju i promet TRAVNIK
7. ROBOT GENERAL TRADING CO SARAJEVO
8. JP Hrvatske elekomunikacije MOSTAR
9. HYPO ALPE ADRIA BANK d.d.
10. INTESA SANPAOLO BANKA d.d.
11. SARAJEVSKI KISELJAK d.d.
12. CIMOS TMD d.o.o.
13. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I ULSUGE BAJRA d.o.o.
14. EXCEL ASSEMBLIES BH d.o.o.
15. SPARKASSE BANK d.d. BOSNA I HERCEGOVINA
16. C.D.E.B. d.o.o. SARAJEVO
17. AZEL d.o.o. SARAJEVO
18. ATACO trgovina i zastupanja d.o.o. MOSTAR
19. SBERBANK BH d.d. SARAJEVO
20. BOREAS d.o.o. KREŠEVO