Delegacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike predvođena ministrom, g. Veskom Drljačom, posjetila je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. U razgovoru sa direktorom Fonda g. Ahmetom Baljićem, ministar Drljača je iskazao zadovoljstvo ostvarenom saradnjom i postignutim rezultatima. Direktor Baljić je iskoristio priliku da iskaže zahvalnost ministru Drljači na podršci radu Fonda i iskazanom visokom stepenu razumijevanja za problematiku rada ove institucije.

Imajući u vidu činjenicu da značajan broj obveznika još uvijek ne poštuje zakonsku obavezu uplate posebnog doprinosa, u međusobnom razgovoru poseban naglasak je stavljen na razmatranje mogućih pravaca djelovanja kako bi se povećala naplativost sredstava po članovima 18, 19. i 59. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Također, razmotrene su mogućnosti poduzimanja aktivnosti u smjeru unapređenja saradnje kantonalnih i općinskih službi za zapošljavanje te institucija iz oblasti boračko-invalidske zaštite (BIZ-ovi) sa Fondom i Ministarstvom. Razgovarano je i o potrebi  zajedničkog zalaganja za provedbu, te izmjene i poboljšanje relevantne zakonske regulative kako bi se osigurala efikasnija podrška osobama sa invaliditetom.

Na sastanku je ostvaren visok stepen saglasnosti po svim razmatranim pitanjima, a ministar Drljača je po okončanju sastanka obišao radne prostorije Fonda, te se upoznao sa uvjetima rada i radnim procesima u Fondu.