Federalni ministar rada i socijalne politike, Vjekoslav Čamber, donio je Rješenje o osnivanju komisije za utvrđivanje uslova za početak rada privrednog društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i provođenje nazdora nad stručnim radom ustanova, privrednih društava, zaštitnih radionica i radnih centara, u čijem sastavu su predsjednik komisije, Almas Kulović, te članovi Vinko Jerinić i Amila Gajević.

Zadatak komisije će biti utvrđivanje ispunjenosti Zakonom predviđenih uslova za početak rada privrednog društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i vršenje nadzora i kontrole nad stručnim radom privrednih društava, zaštitnih radionica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i radnih centara, – ukoliko vrše radno osposobljavanje.

Doneseno Rješenje ima svoj osnov u članu 56 Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH, članu 23, stavke 3 i 66 .članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, te članu 9 Pravilnika o sadržaju i načinu provođenja nadzora nad zakonitošću rada, općih akata i stručnog rada ustanova, privrednih društava, zaštitnih radionica i radnog centra.

Rješenje je stupilo na snagu 23. septembra 2013. godine, danom objave u Službenim novinama Federacije BiH.