Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2018. godinu usvojen je bez ijednog glasa protiv na jučer održanoj, 1. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH u novom sazivu.
Ovakav ishod predstavlja još jednu potvrdu uspjeha u radu Fonda i kontinuiteta prepoznavanja učinaka rada Fonda kao izrazito pozitivnih od strane nadležnih institucija.
U svom govoru pred delegatima Doma naroda, v.d. direktor Fonda Ahmet Baljić je pored iznošenja dosadašnjih učinaka i rezultata rada Fonda, pozvao nadležne zakonodavne organe da pristupe rješavanju pitanja kontrole nad uplatom posebnog doprinosa, kao osnovnog izvora finansiranja projekata zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom.
Podrška Doma naroda Parlamenta Federacije BiH predstavlja ohrabrenje i podstrek za nastavak razvoja institucije i misije Fonda na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i podržavanja njihovom zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji.