Dana 21.07.2022. godine u Sarajevu, održana je 19. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Na dnevnom redu sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH bio je i Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH za 2019. Godinu, 

Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2019. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju I zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2019. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2019. godinu,  koji je jednoglasno usvojen.

Usvajanje izvještaja Fonda, predstavlja još jednu potvrdu uspjeha u radu Fonda i kontinuiteta prepoznavanja rezultata rada Fonda kao izrazito pozitivnih od strane nadležnih institucija.

Podrška Doma naroda Parlamenta Federacije BiH predstavlja ohrabrenje i podrstrek za razvoj institucije kao i misije i vizije Fonda na unapređenju položaja osoba s invaliditetom i podržavanja njihovog zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije.