Na 22. redovnoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, 06. juna 2018. godine, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je jednoglasno uvojio Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) za 2016. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2016. godinu.

Jednoglasna podrška usvajanju izvještaja na Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, bez ijednog suzdržanog ili glasa protiv, još je jedan pokazatelj uspješnog djelovanja Fonda u proteklom periodu.