Dana 31.07.2023. godine u Sarajevu, održana je 3. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Na dnevnom redu sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH bio je i Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2022. godinu,  Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2022. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2022. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2022. godinu koji su usvojeni.

Usvajanje izvještaja Fonda, predstavlja još jednu potvrdu uspjeha u radu Fonda i kontinuiteta prepoznavanja učinaka rada Fonda kao izrazito pozitivnih od strane nadležnih institucija.

Podrška Doma naroda Parlamenta Federacije BiH predstavlja ohrabrenje za razvoj institucije kao i misije i vizije Fonda na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i podržavanja njihovog zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije.