Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Sarajevu je 5.12.2013. godine održana ceremonija dodjele nagrada poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Organizatori manifestacije su Centar za razvoj i podršku – CRP i  Inicijative preživjelih od mina – IPM,-  u saradnji sa internet portalom Posao.ba, a finansijski je podržao Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH.

Kompanija BH Telecom je ovogodišnji dobitnik nagrade Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom u kategoriji javnih preduzeća.

U kategoriji velikih preduzeća priznanje je dobilo Volkswagen d.o.o. Sarajevo, u kategoriji srednjih preduzeća ova čast priprala je Pivari d.o.o. Tuzla, u kategoriji malih preduzeća nagradio je uzeo RES Domino Kalesija, a dobitnici nagrada u kategoriji samostalnih obrta su Računovodstvene usluge MM d.o.o. Lukavac i Moja agencija Sarajevo. Pomenutim priznanjem, kompanija BH telecom istaknuta je kao primjer efikasnog doprinosa podizanja svijesti javnosti o radnim sposobnostima osoba sa invaliditetom, a ukazano je i na aktivan angažman BH Telecoma pri integraciji osoba sa invaliditetom u društveni život.

Pohvalivši Fond kao aktivnog i bitnog aktera u procesu zapošljavanja, uz čiju pomoć je u protekle dvije godine zaposleno preko 350 osoba sa invaliditetom, Mirza Jašarević iz Crp- a , poručio je, da primjeri poslodavaca koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, trebaju potaknuti i ostale poslodavce da promijene svoje stavove i sagledaju sposobnosti osoba sa invaliditetom, te da im je potrebno, pružiti priliku za posao .

Podjećanja radi, kampanju Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom u FBiH, već petu godinu za redom provode nevladine organizacije Inicijative preživjelih od mina i Centar za razvoj i podršku, u saradnji sa web portalom Posao.ba. Promocijom pozitivnih praksi zapošljavanja, kampanjom se nastoji doprinijeti promjeni stavova poslodavaca i javnosti uopšte, o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i ekonomskoj opravdanosti takvih inicijativa. Kampanja istovremeno promoviše radne sposobnosti i vještine osoba sa invaliditetom i zagovara stvaranje radnih mjesta, koja će omogućiti zaposlenje osoba sa invaliditetom uz puno poštovanje njihovog dostojanstva.