Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, g. Ahmet Baljić, uputio je čestitku novizabranom rukovodstvu Udruženja poslodavaca FBiH, te je navedenu priliku iskoristio da od UPFBiH zatraži da svojim članovima upute napomenu o zakonskoj obavezi nabavke usluga i proizvoda od  privrednih društava, zaštitnih radionica i samostalnih djelatnosti u vlasništvu osoba s invaliditetom, definisanoj članom 50. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

 

Tekst dopisa:

 

Poštovani,

Uz čestitke novoizabranom rukovodstvu Udruženja poslodavaca FBiH, u nadi i uvjerenju o ostvarenju uspješne međusobne saradnje, ovim putem Vas molimo da svim poslodavcima, članovima Udruženje poslodavaca FBiH na koje se odnosi odredba iz člana 50. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (Službene novine FBiH 9/10), dostavite napomenu o obavezi poštivanja predmetne zakonske obaveze. Navedena zakonska odreba glasi:

„Subjekti iz člana 15. stav 2. ovoga zakona (državna tijela, tijela pravosuđa, tijela lokalne uprave, javne službe, ustanove, fondovi, javna poduzeća, privredna društva i druge pravne osobe koje nisu osnovane za zapošljavanje osoba s invaliditetom, u skladu sa zakonom), osim privrednih društava čiji većinski vlasnik kapitala nije država, dužni su najmanje 35% svojih potreba za proizvodima i uslugama, koje proizvode i pružaju privredna društva za upošljavanje osoba s invaliditetom, zaštitne radionice i samostalne djelatnosti u vlasništvu osoba s invaliditetom, zadovoljavati od ovih privrednih društava, zaštitnih radionica i samostalnih djelatnosti u vlasništvu osoba s invaliditetom, pod uvjetima koji vrijede na tržištu.

Ugovorno tijelo obavezno primjenjuje preferencijalni tretman od 20% ukupnih uvjeta tendera u skladu sa Zakonu o javnim nabavama.“

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Vam stoji na raspolaganju za sve dodatne upite ili pojašnjenja.

S poštovanjem,

D I R E K T O R

Ahmet Baljić