Delegacija Fonda predvođena direktorom gdin. Baljić Ahmetom posjetila je danas centar “Los Rosales” u Mostaru.

Na sastanku sa predstavnicima centra, direktor je upoznat sa dosadašnjim aktivnostima u radu sa osobama sa invaliditetom koji imaju intelektualne poteškoće.

Predstavnici centra”Los Rosales” upoznati su sa mogućnostima ostvarenja podrške njihovim aktivnostima od strane Fonda.