Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom se u petak, 4.3.2016. godine sastao sa Predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Edinom Mušićem.

Tim povodom razgovarano je o ulozi, važnosti i značaju Fonda, te njegovom dosadašnjem radu kao i budućim aktivnostima i projektima. Istaknuta je i važnost donošenja izmjena i dopuna Zakona o doprinosima kojim bi se povećale mogućnosti za još efektivniji rad Fonda.

Predsjedavajući Mušić je ovom prilikom izrazio podršku radu i svim dosadašnjim aktivnostima Fonda, kao i direktorovom  angažmanu, te iskazao spremnost da se ovoj populaciji iznađu što bolja rješenja vezana za njihova statusna pitanja.